Skip to main content

EVLİLİK TERAPİSİ

Evlilik insan yaşamının kalitesine dair önemli bir göstergedir.İyi bir evlilik kişinin ruh saglıgını koruyabilmesi için mukemmel sosyal bir kurumdur.Kişinin biyolojik sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılar herkes bu tatminleri yaşamak için evlenir.Bunlar,sevgi ihtiyacı kabul görme ihtiyacı,mutlu olma ihtiyacı,sınırlarımızı genişletme ihtiyacıdır. Evlilik kişilerin ihtiyacına cevap vermezse ve bu problem yaratmaya devam ederse çözüm arnmaya başlanır.Kişiler evlilik içinde […]

DİNAMİK PSİKOTERAPİ

sikodinamik model kaynağını Sigmund Freud ’dan alarak bugüne kadar birçok değişim, gelişim ve farklılaşma göstermiş dahası geniş ve dinamik bir yelpazede birçok ekolün kurulmasına öncülük etmiştir. Bu model, insanı en geniş bir şekilde tanımlamaya çalışmakta, insanın ruhsal yapısının gelişim evrelerini ortaya koymakta, bu gelişim evrelerinde meydana gelebilecek zararlı etkilere bağlı olarak ortaya çıkabilecek hastalıklı sonuçlar […]

BİLİŞSEL DAVRANIŞCI

psikoloji_terapi_mutluluk_psikiyatri Anadolu Yakası

Bilişsel Davranışcı Terapi şimdiki zamana odaklı kısa süreli ve yapılandırılmış bir psikoterapi yöntemidir.Danışanın terapiste başvurdugu zaman yaşadıgı sorunlarından yola çıkar ancak temelde kişinin geçmişte bir olay yada yaşanan bir süreç nedeniyle istemeden geliştirdigi mantıksız düşüncelerini uyumsuz duygu ve davranılarını degiştirmeyi hedefler.Daha kalıcı düzelmeler için danışanınişlevsel olmayan temel kabullerinin degiştirilmesi gerekir.

Bilişsel Davranışcı

Bilişsel Davranışçı Terapilerin Uygulama

Bilişsel (Kognitif )ve Davranışçı Terapi  bir psikoterapi türüdür. İnsan davranış duygulanımını inceleyen psikolojik modellerden faydalanılarak geliştirilmiştir. İnsanı oluşturan çeşitli özellikler içinde belki de insana en özgü olanı düşünme veya düşünebilme yeteneğidir. Bu önemli özelliğin insan psikolojisindeki rolünün vurgulanışı çok eskilere dayanır. Bilişsel psikoterapiler bilgi işleme modeline dayanır. Bu terapilerde psikolojik sorunlarda bilişsel işlevler üzerinde durulur. […]

TimeLine Terapi

psikoloji_terapi_mutluluk_psikiyatri Anadolu Yakası

1985’te, Tad James, M.S., Ph.D., uzun yıllar NLP ve Hipnoterapi Master Eğitmeni olarak çalıştıktan sonra, insanların zamanı nasıl sakladıkları teorisini uygulayarak Time Line (Zaman Çizgisi) Terapisi adlı bir tedavi yöntemi ortaya çıkardı. “Zamanın akışı” sözü ilk defa Aristo’nun Fizik IV adlı kitabında geçmişti, William James daha 1890’da “çizgisel hafıza”dan bahsediyordu. Son olarak, NLP’nin kurucuları, Richard […]