Bilişsel Davranışcı Terapi şimdiki zamana odaklı kısa süreli ve yapılandırılmış bir psikoterapi yöntemidir.Danışanın terapiste başvurdugu zaman yaşadıgı sorunlarından yola çıkar ancak temelde kişinin geçmişte bir olay yada yaşanan bir süreç nedeniyle istemeden geliştirdigi mantıksız düşüncelerini uyumsuz duygu ve davranılarını degiştirmeyi hedefler.Daha kalıcı düzelmeler için danışanınişlevsel olmayan temel kabullerinin degiştirilmesi gerekir.